پشه آنوفل | انواع پشه گزنده
پشه آنوفل نحوه شناسایی پشه آنوفل 1. ظاهر پشه آنوفل پشه های آنوفل حشراتی کوچکی به طول 8 - 5 میلی متر بوده آنها تنها یک جفت بال دارند آنها معمولا دارای پاهای بلند و نازک و سر برجسته هستندو در اکثر کشورهای مناطق معتدله و حاره  و هر جا که زیستگاه لاروی مناسبی بتواند ایجاد شود وجود ...
مبارزه با انواع پشه ها | انواع پشه ها | شرکت دفع حشرات موذی
مبارزه با انواع پشه ها پشه ها  پشه ها حشرات نسبتاً کوچک با بدنه باریک به طول 6-4 میلیمتر هستند که در روی سر دارای چشمهای مشخص و 1 جفت آنتن بند بند و بلند وقطعات دهانی در ماده از نوع گزنده است. فقط پشه های ماده خونخواری میکنند. بالها شفاف گاهی دارای لکه ها ئی است که برای تشخیص به کارم ...
پشه آدونیس | انواع پشه های بیماری زا
پشه آدونیس ...