مبارزه با انواع پشه ها

پشه ها

مقابله با پشه ها
 پشه ها حشرات نسبتاً کوچک با بدنه باریک به طول 6-4 میلیمتر هستند که در روی سر دارای چشمهای مشخص و 1 جفت آنتن بند بند و بلند وقطعات دهانی در ماده از نوع گزنده است. فقط پشه های ماده خونخواری میکنند. بالها شفاف گاهی دارای لکه ها ئی است که برای تشخیص به کارمی روند پاها بلند و بروی شکم نیز فلسهائی به رنگ های مختلف دیده میشود.
پشه های ماده با گزش خود ایجاد حساسیت و خارش در محل گزش مینماید تعدادی از پشه ها از انتقال عوامل بیماری زا ی متعددی نقش دارند مانند :
پشه ها ی آنوفل که در انتقال بیماری مالاریا و تعدادی از فیلدها نقش دارند.

مبارزه با پشه ها

1-  مبارزه فیزیکی و محیطی با پشه ها

 • زهکشی آبهای راکد آبهای راکد که محل رشد و نمو لاروها ( نوزاد ) پشه ها میباشد.
 •  پرکردن چاله ها که محل رشد و نمو لاروها ( نوزاد ) پشه ها میباشد.
 • پاکسازی ظروفی که به عنوان لانه لاروی محسوب شوند مانند قوطی های کنسرو، بشکه های آب ، ظروف سفالی ، لاستیک فرسوده و...
 • بستن درب ظروف سنتی که مخزن آب بشمار می آیند.
 • از بین بردن ماند آبها.
 •   ازبین بردن علفها و گیاهان آبزی که پناهگاه بعضی از پشه ها است.

2-  مبارزه مکانیکی با پشه ها

 • نصب توری بر روی دربها و پنجره ها و هواکشها ، چاه فاضلاب
 • استفاده از پشه بند در شبها

3-  مبارزه شیمیائی با پشه ها

 • استفاده از روغن ها و فرآورده های نفتی در فاضلاب روها ، آبهای راکد ، چاههای فاضلاب
 • استفاده از حشره کشهای ابقائی بهداشتی مشروط به اینکه مقاومت مشاهده نشده باشد (جهت سمپاشی)
 • استفاده از مواد دور کننده ( که به قسمت های مختلف بدن مالیده می شود و حشرات برای چند ساعت دور می شوند )     


پشه ها داراری انواع مختلفی می باشند.

انواع پشه ها:

پشه آنوفل

پشه کولکس

پشه آدونیس

پشه خاکی