صنایع دارویی

ما در آوا سلامت با بهره گیری از به روز ترین دانش دنیا در خصوص دفع هرگونه آفات احتمالی در صنایع دارویی و انبار های داروسازی و همچنین ضدعفونی کردن این بخش های مهم و حساس در کرج آماده ی همکاری با تمام ارگان ها و داروسازی ها جهت مشاوره و اقدام برای دفع هرگونه آفات احتمالی اماده می باشیم.
 
09197257810

ضدعفونی کردن صنایع دارویی

صنایع دارویی به دلیل اینکه با انواع مواد شیمیایی و در نتیجه سلامت مردم و کارکنان در ارتباط است ضرورت ضدعفونی کردن دقیق و همچنین تمیزی و پاک بودن منطقه از هرگونه آفات و حشرات احتمالی بسیار مهم است.
ما در آوا سلامت برای دفع هرگونه آفات احتمالی موجود در انبار و حتی نقاط دیگر صنایع دارویی آماده ی خدمت رسانی می باشیم،دفع آفات و سمپاشی حشرات مستلزم دانش در مورد هریک از جانوران موذی و حشرات می باشد زیرا باید رفتار و مکان آن ها را دقیق آنالیز کرد و زیر نظر گرفت و با هدف گذاری دقیق به ریشه کن کردن این حشرات موذی در صنایع دارویی پرداخت.
ما در مجموعه با به کارگیری انواع ابزار آلات و ماشین های تخصصی سمپاشی که مطابق با آخرین متد روز دنیا هستند اقدام به دفع حشرات و جانوران موذی و ضدعفونی کردن صنایع دارویی می پردازیم.
 
ضدعفونی کردن صنایع دارویی