کک انسان

کک ها اغلب منازلی را که حیوانات خانگی از جمله سگ و گربه در آن ها نگه داری می شود؛ درگیر می کنند. عمومی ترین انگل در سگ ها در حقیقت از طریق کک به او سرایت می کند. عموماً کک های سگ در اروپا یافت می شوند به طوری که کک های گربه عموماً در آمریکا یافت می شود. کک های گربه در موارد نادر با خود بیماری هایی را حمل می کنند. کک ها می توانند به لباس ها یا حیوان شما بچسبند. آن ها در حیاط ها، پرورشگاه های سگ و گربه، جنگل ها و پارک ها یا در مکان های دیگری که حیوانات در آنجا زندگی می کنند؛ یافت می شوند. چون این ها مکان هایی هستند که کک ها می توانند میزبان های خود را پیدا کرده و تولید مثل کنند. یک کک ماده می تواند در روز 50 تخم بگذارد. بر اساس تحقیقات آزمایشگاهی، فقط 50% از تخم های هر کک به لارو تبدیل می شوند و در حدود 35% از لاروها موفق به تنیدن پیله و تشکیل پوپ می گردند. جای خوشبختی است که از کل تخم های اولیه کک فقط 5% آن ها به بلوغ می رسند.

چگونگی نیش کک در انسان

کک ها از خون میزبان خود تغذیه می کنند. بدن ما از 9تا12 پینت خون تشکیل شده است. در چشم این آفات ما به عنوان چشمه های شیر هستیم. بنابراین احتمال گزیده شدن انسان، به اندازه ی سگ ها و گربه ها ست. اینها نشانه هایی هستند که وجود کک ها را اثبات می کنند:
  • دانه های قرمز خوشه ای (گاها 3فوت) که همانند گزیدگی پشه به صورت تورم در اطراف گزیدگی پدیدار می شوند.
  • وجود لکه های سیاه روی ملافه ی سفید (کثیفی های کک)
  • مشاهده ی حرکات خارش در حیوانات خانگی

درمان نیش کک 

حفاظت فردی: استفاده از دور کننده های شخصی

اقدام های ساده بهداشتی: برای از بین بردن کک ها، تخم ها، لاورها و پیله ها می توان خانه را تمیز نموده و کف اتاق ها را شست. استفاده از جارو برقی نیز موثر است.

سمپاشی کک

در آلودگی های شدید جهت ریشه کنی موثر کک ها می بایست سمپاشی با سمومی از قبیل (پیروتروئیدها، پروپکسور، بندیوکارب) انجام گیرد.

از بین بردن سریع کک

راه های مبارزه با کک

بهترین مرکز  سمپاشی کک

در صورت مشاهده هر گونه حشره ای در منزل یا محل کار با شماره 09197257810 تماس حاصل نمایید تا کارشناسان ما آخرین متد و روشهای مبارزه با حشرات را بطورحرفه ای برای شما انجام دهند .