صنایع نظامی

پادگان‌ها و مراکز نظامی یکی از مکان‌های حساس جامعه هستند که حفظ سلامت آن‌ها برای برقراری امنیت در جامعه جزء اولویت‌های اصلی است. درعین حال چنین مکان‌هایی به دلیل تجمعات می‌توانند باعث اشاعه سریع بیماری‌های واگیردار و همچنین احتمال وجود انواع حشرات و جانوران موذی محسوب شوند. بنابراین باید اقداماتی در پادگان‌ها و مراکز نظامی انجام شود تا امکان خطر انتقال بیماری به حداقل ممکن کاهش یابد.
ما در مجموعه آوا سلامت برای پیشگیری از هرگونه بیماری در صنایع نظامی،پادگان ها و انبار های نظامی اقدام به ضدعفونی کنندگی اعظم این بخش ها طبق آخرین متد روز دنیا و با تجهیزات با کیفیت می پردازیم.

 

 

سمپاشی صنایع نظامی

در پادگان ها و انبار های نظامی ممکن است انواع جانوران موذی و حشرات وجود دارد که اغلب باعث ایجاد صدمات،خرابی و بیماری در بین افراد می شود که باعث می شود کیفیت و راندمان کار افراد به حداقل برسد ما در مجموعه آوا سلامت با مطالعه دقیق بر روی انواع حشرات و جانوران موذی و عملکرد آن ها در محیط اقدام به دفع آفات و سمپاشی تضمینی انبار های نظامی و پادگان ها تا دفع کامل حشرات می پردازیم.
سمپاشی و ضدعفونی کردن پادگان ها