کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی

آفات و حشرات مزاحم و جانوران موذی با ورود به محیط کارخانه مواد غذایی و آشامیدنی نه تنها از نظر بهداشتی مشکلاتی را ایجاد میکنند بلکه از نظر صنعتی نیز با قرار گرفتن درون دستگاه یا محیط کار، تولید را متوقف می کنند و یا به انبارها هجوم برده(مخصوصاً انبارهای مواد غذایی) و بیماریهای مختلفی را منتقل می کنند. در کارخانجات قبل از انجام سمپاشی بایستی موارد بهسازی رعایت گردد و در صورت مشاهده جانوران موذی بعد از بهسازی سم پاشی انجام خواهد گرفت،ما در مجموعه آوا سلامت با مطالعه و تحقیق بر روی حشرات و آفات احتمالی و هدف گذاری دقیق ،به سمپاشی و ضدعفونی کردن ناحیه آلوده می پردازیم برای بررسی دقیق هرگونه آلودگی محیطی با مهندسان متخصص ما در مجموعه تماس حاصل فرمایید.

   

سمپاشی کارخانجات


سمپاشی کارخانه از انجایی احساس می شود که وجود خزندگان و یا جوندگان که وارد محیط کارخانه می شوند باعث بروز مشکلات بهداشتی و صنعتی است و ممکن است با قرار گرفتن درون دستگاهها و یا محیط کارخانه  تولید را متوقف یا مختل نماید.
در کارخانجات صنایع غذایی آفاتی مثل سوسک یا موش می تواند ویروس را منتقل کند.و این آفاتبه شدت اعتبار یک شرکت را تخریب می نماید.رعایت اصول بهداشتی و استاندارد در کارخانجات بسیار اهمیت دارددر نتیجه باید از ورود آفات،خزندگان،جوندگان به این محیط ها جلوگیری نمود.آفات  کارخانجات و محیط های صنعتی شامل : موش نروژی – مار – عقرب – رتیل – کبوتر – ساس می شود.

 
سمپاشی کارخانجات