مبارزه با انواع عقرب ها

عقرب یا کژدم یکی از گونه های بندپایان (Arthropod) است که دارای نیشی در دم خود می باشد و بیشتر در آب و هوای گرم فعال است. انواع عقرب ها ۸ پا دارند و نیش آن ها زهر آگین است که برخی از زهرها کشنده نیز می باشند. آن ها معمولا شب ها شکار می کنند و روزها در زیر سنگ یا سوراخ هایی در طول زمین و به طور کلی جاهای تاریک پنهان می شوند. این گونه از بندپایان، در نوع خود بسیار جالب هستند.

 
مبارزه با انواع عقرب

سمپاشی عقرب

استفاده از حشره کشها برای سمپاشی عقرب ها  باید در داخل اماکن و محلهایی که عقرب ها تمایلی به ورود یا مخفی شدن دارند مانند زیر وسایل منزل ، زیر زمینها ، زیر شیروانی ، کنار اتاقها، داخل کمدها انجام گیرد.و در فضای باز خارج از منازل باید حشره کشهایی را در قسمتهاییبکار برد که ساختمان با خاک تماس دارد از جمله این مناطق می توان به پی و پایه ساختمان ، ستونها و راهروهاو ایوانها و رواقها اشاره کرد. ارتفاع سمپاشی عقرب در این مناطق تا ۶۰ سانتی متر از سطع زمین می باشد و سمپاشی توده های سنگ و چوب و الوار انباشته شده در اطراف ساختمان نیز ضروری است.

انواع سم برای از بین بردن عقرب ها

مالاتیون بی بو به میزان ۵۰ گرم ماده موثر در لیتر لیندین به میزان ۵ گرم ماده موثر در لیتر پروپکسور به میزان ۲۰ گرم در لیتر به تنهایی یا به همراه دیکلرووس به میزان ۵ گرم در لیتر استفاده نمود. 

انواع عقرب ها