آوای سلامت بهداشت البرز 

موجودات موذی و حشرات آلودگی و بیماری را همراه خود دارند که می‌توانند به انسان منتقل کنند. ورود بعضی حیوانات موذی مانند موش یا خزندگان به محیط زندگی، جان انسان را تهدید می‌کند. بسیاری از این حیوانات ناقلین بیماری های مانند طاعون یا سیاه سرفه هستند در نتیجه برای انسان بسیار مضر هستند. برخی از آن‌ها گاز می‌گیرند و نیش می‌زنند و برخی دیگر به خانه و وسایل زندگی ضرر می‌زنند.بهترین راه حل مبارزه با این آفات سمپاشی اصولی و حرفه  ای است. سمپاشی خانه با توجه به اهمیت و ضرورت آن باید با راه کارهای اصولی و به دور از آلودگی محیط زیست باشد. از آنجا که اغلب محیط منزل بسته است باید سمپاشی با حداقل دفعات و ماندگاری بالا انجام شود.ما در آوای سلامت بهداشت البرز با بیش از ده سال سابقه در خصوص سمپاشی و ضدعفونی انواع مراکز و ارگان ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا در کنار یکدیگر جامعه ای عاری از هرگونه جانداران موذی و انواع میکروب و ویروس ها باشیم.
 
آوای بهداشت سلامت البرز