اداری

اکثرا ادارات و اماکن عمومی با حشرات همچون سوسک ریز,موش فاضلاب,سوسک فاضلاب ,پشه,مگس سر و کار دارند که این حشرات بیشتر افراد ارباب رجوع و پرسنل مستقر در محل کار رو مورد آزار و اذیت قرار می دهند .چنانچه در صورت روئیت این حشرات اقدام به دفع این حشرات انجام داده نشود ممکن است از طریق افراد به مکان های دیگر منتقل شود .ما در مجموعه آوا سلامت با داشتن کوله باری از تجربه ی چندین ساله در امر ضدعفونی کردن و سمپاشی ادارات واماکن عمومی در کنار شما تا دفع کامل آفت و حشرات خواهیم بود.

 

سمپاشی ادارت و امکن عمومی


سیستم سمپاشی از هر حیث بار روانی و آلودگی زیست محیطی بالایی دارد . اگر سمپاشی در مکانی عمومی مانند ادارات ,اماکن عمومی, و غیره …. باشد این بار روانی به شدت افزایش پیدا می کند . سمپاشی ادارات و اماکن عمومی باید به نحوی باشد که کمترین آلودگی و پیامد های مضر را داشته باشد .حالا اگر سمپاشی ادارات و اماکن عمومی به درستی انجام نشود میتواند باعث آلودگی های زیست محیطی , مسموم شدن افراد در محدوده سمپاشی و همچنین بدون تاثیر بدون عمل سمپاشی باشد .

وجود حشرات باعث ایجاد ناهنجاری هایی در اماکن عمومی می شود که با سمپاشی دوره ای و به موقع باعث جلوگیری انتشار و افزایش این حشرات می شویم . سمپاشی ادارات و سازمان ها و اماکن عمومی در هر فصل سال باید انجام داده شود با این تفاوت که در هر ماه از سال و یا در هر فصل با یک حشره خاصی باید مبارزه کرد .
سمپاشی ادارات