گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : -
كد :1

آشنایی با علم حشره شناسی

حشره شناسی علمی گسترده است که از جنبه‌های مختلف به مطالعه حشرات می‌پردازد.

حشره شناسی علمی گسترده است که از جنبه‌های مختلف به مطالعه حشرات می‌پردازد.

با توجه به مشکلاتی که حشرات آفت ایجاد مینمایند، علم حشره‌شناسی دارای شاخه‌های مختلفی مانند: حشره‌شناسی پزشکی، حشره‌شناسی کشاورزی و حشره‌شناسی دامپزشکی تقسیم می‌شود. به عنوان مثال در حشره‌شناسی پزشکی به بررسی حشراتی پرداخته می‌شود که اغلب خونخوارند و در ضمن خونخواری انسان ایجاد خارش یا سوزش، تورّم، قرمزی و حساسیّت پوستی می‌شود. در ضمن تعدادی از آنها ناقل بیماری‌های متعددی مانند ملاریا، تب زرد، تب دام، طاعون، تیفوس و سالک می‌شود. از طرفی برخی از حشرات نیز سمّی هستند و نیش آنها باعث اذیّت و مسمومیّت افراد می‌گردد.


در علوم کشاورزی عنوان حشره شناسی کشاورزی به رشته‌ای اطلاق می‌شود که حاوی مجموعه‌ای از علوم فناوری در زمینه‌های مشروح زیر باشد:

  • حشره شناسی شامل (مرفولوژی و تشریح- فیزیولوژی- اکولوژی و رده‌بندی)
  • شناسایی سایر جانوران که به عنوان آفات گیاهی نامیده می‌شوند (کنه‌ها و …) از نقطه نظرهای مرفولوژیک، فیزیولوژیک، اکولوژیک و سیستماتیک
  • شناسایی آفات مهم گیاهان از نقطه نظرهای بیولوژیک، اکولوژیک و کنترل
  • شناخت اصول و روش‌های کنترل و سم شناسی